Skip Navigation Links
Kurdî » Nivîsar : Bİ STRANAN NEWROZ (TÜRKÜLERLE NEWROZ)...
 
Bİ STRANAN NEWROZ (TÜRKÜLERLE NEWROZ)...
2014-04-01 16:02


Pervin Bilgin

Birden bire böyle bir konu aklıma geldi. Sonra Türkçe yazacağım için utandım. Hele de bu Türkçe dili nerdeyse kanımıza karışmışken.
Bakın biz NEWROZ diyoruz hala devlet ve devlet dışı "Ulusalcı Takımı"" NEVRUZ diyor.
Ya olacak şey mi? Biri YENİGÜN anlamındadır.
NEW=Yeni, ROZ= Gün demek.
Ama onların bize söyledikleri NEVRUZ ise bir hastalık. Bu bir halka, bir kutsal değere hakarettir.
Ben konuma devam edeyim. Ama Türkçe"lerine bir nokta koyup, ana dilim, Kürdçe"ye döneyim.
Aslında bende bu da ters, anam Zazaca, babam Kurmanci konuşurdu. Yani ben çift dilliyim. Ana dilim ve baba dilim. Ben yine de ana değil, baba dilime döneyim.
Bazen hayal ediyorum.
Xeyala mini yekemin vihaye: Mêreki Kürd derdikeve sahnê, pêşi strana Sirofê Ermeni dibêje.
""Kawa yekbu ji kurda
Wi derba mezin dani.
Şikand serê namerda
Xwe ji bin desta derani.
Kurd naminê kêmketi Cihan bi me zani.""
pişti wê despêke, mikrofonê dave aliki vê govandê digre.
""Hey Kurdistan Kurdistan..
Kurdistan dêr û bêre Nişana me xencere...""
Kes Sirofê Ermeni nasnake. Sirof Ermeniyê Erivanê bu. Beri Aramê Dikran gelek stranên Kurdi gotine. Paşê xortek derdikeve ser dika salone:
"" Rabe hûr hûr bimeşe
Dilan gerya pir xweşe
Ezê herim dilanê Bo çavên teyi reşe.""
Şirinê ... Berê jêre digotin Şirina Mele Biro. Ji Mahsertê (Ömerli) ji gûndê Mercê, navê bavê we Brahim bu. Li wê heremê ji Birahim re dibên biro. Paşê paşnawe xwe kir Perwer...Şirin PERWER... Straneke wêyi gelek xweş heye.
Ey Newroz ey Newroz
Tuyi cejna azadi Gelek hêr û piroz.
Te pir serê me hilda Serê gelê Ari piroz.
Bi sedan stranên me hene li ser Newroz ê . Newroz cejna Kurdanî milliye. Cejnê din, Eyda Remezan û ya Kurbanê dinine.
Hetta çend sal bere piri Kurda Newroz nizanibu. İro bi milyonan Newrozê piroz dikin. Newroz gelek piroz. Te pir serê me hilda. Li Kurd û Kurdistan piroz.
Bi dilşadi û dilxweşi biminin. Ew roj û hemi rojên we weki Newroz bin.
Silav û rêz
Pervin Bilgin
Pervin Bilgin