Skip Navigation Links
Türkçe » Haber : KÜRDİSTAN KAMUOYUNA
 
KÜRDİSTAN KAMUOYUNA
2015-02-04 09:44
MediaKurd > info@mediakurd.com
4/2-2015- Amed

Bilindiği üzere 10 Ocak 2015"te Kuzey Kurdistan coğrafyasının farklı bölgelerinden, milli ve demokratik çizgiye sahip katılımcıların gerçekleştirdiği Midyat toplantısından bir amaç ve bir komisyon çıkmıştı.

Komisyon, belirlenen amaca uygun bir şekilde sorumluluklarını yerine getirme konusunda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.
Kürdistani güçlerin içinde bulunduğu dağınık durumun maslahata uygun olmadığı, milli ve demokratik hattın içinde bulunduğu durum ile müsbet çalışmalar ortaya koyamayacağı ve günümüz girift sorunlarına cevap teşkil edemeyeceği tespit ile, en son 31/01/2015"te Diyarbekir"de gerçekleştirdiği bir toplantı ile bu sorunların çözümlenmesi için 3 siyasi gücü (parti ve hareket) bir araya getirerek birlik iddiasına hayat kazandıracak somut adımların atılmasına öncülük etti.

Komisyon gerek birebir, gerekse kendi arasında gruplara ayrılarak birlik çalışmalarına azami katkıyı sağlama çabasını göstermektedir.

Milli ve demokratik hattın dağınık olması halkımızı rahatsız etmekle birlikte, mevcut enerjinin tek kanalda akmamasının getirdiği acziyet ile meyus ve umutsuz bir hava estirmekte idi.

Beklentilerimizin ötesinde ses getiren faaliyetlerimiz, hem Kurdistan" da hem de Kurdistanlıların yaşadığı yerlerde (Anadolu ve Avrupa) milli ve demokratik çizgi içerisindeki şahıs ve grupların anlayış ve vicdanlarında karşılığını bulmuştur.
Bugün PDK çizgisi kopmuşluklara, ayrılmalara ve dağılmalara rağmen Milli ve Demokratik Hattın sembol karakteridir. Bu tanım, bizim bu hat üzerinde yürüyen bütün anti-sömürgeci güçlere dost; birlik ve ittifak kurabileceğimiz bileşenler olarak bakmamızı gerektirmektedir.
Belirtilen hususlar çerçevesinde, Komisyonumuz gaye ve hedefini kısa bir manifesto ile taraflara götürmüştür.

Pratik hayatta Kurdistan"ın bir çok yerinde toplantılar yaparak, grup, parti ve şahıslara birliğin inşası ile ilgili tüm noktalar detaylandırılarak aktarılmıştır.

Komisyonumuz, Modern milli ve demokratik hattın inşası olan KDP çizgisi içerisinde geçen yıllarla birlikte oluşan zafiyet ve sorunların, telafi edilerek günümüz dünyasında hakkettiği noktaya getirilmesini ve ülke gerçekliği ile buluşturmasını ulusal sorumluluk olarak görmektedir.

07/02/2015 Tarihinde yine Diyarbekir"de toplanacak olan komisyonumuz birleşme ile ilgili görüşmelerinin detay ve teknik formatına ilişkin fikirleri karar altına almak üzere TKDP, KADEP ve PDNK ile tekrar bir araya gelecektir.
Umut alıyoruz, umut yeşertiyoruz.

Birlik komisyonu, çalışmalarına hızla devam etmektedir. Birlik çalışmalarımız faaliyet ve çalışmalarıyla ilgili raporlarını kamuoyuyla paylaşacaktır.(04-02-2015)

KDP BİRLİK İNSİYATİFİ KOMİSYONU
SÖZCÜSÜ AHMET ACAR