Skip Navigation Links
Türkçe » Haber : KDP Birlik Komisyonundan Kamuoyuna
 
KDP Birlik Komisyonundan Kamuoyuna
2015-02-27 14:00
MediaKurd > info@mediakurd.com
27/2-2015-Amed
(Tevdem.Com)
KDP Birlik Komisyonu, bu tarihsel dönemde birlik momenti olma yolunda çok ciddi adımlar atarak, çok ciddi sorumluluklar alarak ve ciddi bir proje kapsamında yeni bir sese dönüşme, ortak seslerden ahenk çıkarma ön çalışması kesintisiz devam etmektedir.

Birlik, dün siyasetin ütopyası iken bugünün politik gelişmeleri ve toplumsal çalkantıların somut ihtiyaç programı merkezine oturmuş bir kavramdır.

Kaçınılmazlığı ve gerekliliği at başı gitmektedir. Çalkantılı bir süreçtir, olaylar ve gelişmeler ani ve köklü değişimler içeren pozisyonlar aldırıyor, yeni olana karşı beklenen refleks ve dirençler zaman içinde kendini daha iyi tanımlayacaktır.

Birliğin önemini ve özü itibariyle anlamanın, onu geçmişin sloganik derekesinden çıkarmanın, yaşamsal kılmanın zarureti ve bilinciyle hareket ediyoruz.

Birliği kalıcı hale getirme; yapay ayrılıkların, keyfi pozisyonların kucağına atılmaması gerektiği noktasında sorumlu bir siyasetin hassasiyetiyle hareket ediyoruz.

Biz geldiğimiz noktada anti-sömürgeci siyasetin kitleselleşmesinin, maddi bir güç haline gelmesinin, bu anlamda da doğru politik bir hatta yürümesinin yegane koşulu olarak sağlıklı ve ufku derin bir birliktelikten geçtiğine inanıyoruz.

Bir araya gelebileceklerin birliği, kendi aralarındaki anlamsız ayrılıkların sonlandırılması ve "Kürt bilincini" başat haline getirmelerinin aynı zamanda bu mücadeleyi evrensel bazda da, diplomaside de ileriye taşıyacak bu potansiyeli örgütlemenin de bir ihtiyacıdır.

Birlik düşüncesi ve projesi her tabandan olumlu bir ses ve yanıta dönüşürken sadece kaptığı mevziyi kaybetme korku ve hezeyanıyla hareket edenlerin bariyerine çarpmaktadır.

Bu nedenle birlik ihtiyacından türeyen gücün, birlik düşüncesiyle doğan yeni potansiyelin getireceği yeni örgütlenme anlamsallığına karşı handikap üreten bu neo-derebeylere tabanın ciddi muhalefeti ve rahatsızlıkları yeni mühendislikler marifetiyle elimine edilmeye ve hileli bir yol ve yöntemle dizayn verilmeye çalışılmaktadır.

Biz Birlik proje ve olgusuna, sadece istekten oluşan bir öznel temayül olarak değil, çağın ortaya çıkardığı, tarihsel gerçeklikleri olan, önemlisi her türlü (!) bölünmüşlük ve parçalanmışlığa karşı güçlü mesaj taşıyan bir kavram olarak görüyoruz.

Bir çok olay ve olguların yanısıra, uzak geçmiş ve yakın tarihimizden birliği zorunlu kılan bir çok unsurların varlığının yanında Pêşmerge"nin Kobanî geçişi sırasındaki tezahüratlar,vuku bulanlar aslında çok anlamlı mesajlar vermekte ve görev yüklemektedirler.

Biz, birliği refere eden birer birer parçaları kompozisyon haline getirdiğimizde artık bir ana akım olarak Kurdistan siyasetinde bir-birleşik KDP"nin olması gerektiğine inanıyoruz.

Teferruatlara takılanların, detayları siyasetin ana teması olarak görenlerin masumiyetleri yanında kendilerini ve sahip oldukları konumu Kurdistan mücadelesinin üstünde tutan her güruha karşı çıkmak ta asli görevlerimiz arasında olacaktır.

Yeni dönem şartlarını tahlilde aciz ve siyasetin eski ve eksik kavramlarıyla dolayısıyla kısır argümanlarıyla hareket edenlerin Birlik önünde en büyük engel ve duvar oldukları bilinmelidir.

Kendi iç işleyişlerine demokratik tarza işlevsellik kazandıramayan yapılar günümüz siyasetinde sadece bir hastalığın devam ettiricileri olarak kalırlar. Bu mücadele uzun solukludur.

Birlik olgusunun özünde yaratılmış olunan tahribatların onarımı kolay değil, zaman ve emek ister.

Ulusal ve demokratik hattın birleştirilmesi, tabii olanın yani bir çatı altında birleşmenin ancak sürece ve zamana cevap olabileceğini düşünüyoruz.

İlk adımda bu girişimin evetlenmesi ancak süreci sağlıklı okumakla mümkün olabileceğini düşünüyoruz.Çağdaş aynı zamanda demokratik ve ulusal hattın siyasetini hem yerel planda hem de bölge düzeyinde ve uluslararası düzlemde layık olan yere birlik ile birlik vasıtasıyla taşıyabileceğiz.

Komisyon olarak yaptığımız çalışmalar ve birlik rüzgarının esintileriyle değişen durumlardan çıkardığımız ders budur:

Aslında her kesimden ve hareketten taraftarlar, üyeler ve değişik kademelerde yer alanlar bu mevcut durumdan rahatsız olduklarıdır.

Mevcut parçalanmışlığın bu sürecin doğal seyri olmadığı, yapay ve hastalıkların bir türevi oldukları konusunda hemfikirdirler.

Parçalanmışlığın ne mantıki ne de fikri planda bir zemininin olmadığı herkesçe bilinmektedir. Savsaklamanın, başarıyı geriye atmasının yanında bu coğrafyanın ve bu topraklarda yaşayanların özünde bir bozukluğa yol açmaları da bilinmelidir.

Şimdi herkesin ve her kesimin sorumluluklarını yerine getirme ve birlik çağrılarına yaşam alanlarını açma ve kazandırmanın zamanıdır.

Tarihin bu diliminde atacağımız adımların, geliştireceğimiz düşüncelerin gelecekte yargılanmamızın layihasının oluşumuna da tanıklık yapacaktır.

Bu tarihi bilinçle hareket ediyoruz ve bir çağrı yapıyoruz; Bölünmüşlükten dolayı politik aktivitesini dinamikleştiremeyen bütün grup, kesim ve örgütlü kesimlerin tarafları açmak istediğimiz bu yolda, yoldaş olmanın getireceği kuvvet ve zenginlik saikiyle hareket ediyoruz.

Fikri güçlerimizin pratik birliğine ve örgütlülüğü ihtiyacına beraber cevap olalım.

Komisyon olarak çalışmalarımız ve pozisyonumuz değişen durumlara ve gelen öneri ve eleştirilere göre de zenginleşerek devam etmektedir.

Daha verimli çalışmak, zamandan ve enerjimizden en iyi şekilde faydalanmak için komisyonumuz bir yürütme kurulunun (Desteya Rêvebirî) oluşumuna karar verdi.

Ayrıca toplantılarımızın sıklaşarak ve yayılarak devamının sağlanması, buna bağlı olarak mahalli komitelerimizin de zaman içinde oluşumu alınan kararlar arasındadır.

Komisyonumuz Birlik şiarının kurumsallaştırma projesine uygun olarak ulusal ve demokratik siyasetin ve geleneğin parti, hareket, dernek kesim ve bireyleriyle ilişki geliştirme, fikri alışverişte bulunma, kontakt kurma faaliyeti arasında sayar ve bunları mübah ve meşru görür.

Yine bilgi çarpıtmalarına, dezenformasyona imkan vermemek için bütün görüşmelerini kayıt altına alır ve bunu kamuoyuyla paylaşır.

Kurdistan"da uzlaşma siyasetinin gelenekselleşmesi için çaba harcar, çağdaş dünyayla barışık görüşler geliştirir ya da bu görüşlerden faydalanır ve zamanın ruhuna uygun, demokratik milliyetçiliği evrensel değerlerle buluşturma konusunda öz-örgütlülüğü ve stratejide mutlak statüyü savunur.

KDP BİRLİK İNSİYATİFİ KOMİSYONU