Skip Navigation Links
Kurdî » Nûçe : Êrîşên Tirkîyê rawestînin
 
Êrîşên Tirkîyê rawestînin
2018-01-30 17:54
MediaKurd > info@mediakurd.com
60 wekîlên grûpên cuda yên Parlamentoya Ewrûpayê bi deklerasyonekê daxwaz ji Parlamentoya Ewrûpayê kir ku êrîşên Tirkîyê rawestîne û bêdeng nemîne. Di deklerasyonê de herweha hatiye xwestin ku Kurd jî di nav de temamê xelkên li Sûrîyê di çarçoveya hevdîtinên Cenewreyê de dest bi dîalogê bikin.

Di deklerasyonê de hatiye gotin: “Em di wê zanînê de ne ku di şerê li dijî ÎŞÎDê de Kurdan di enîya herî pêş de şer kirine û evî şerî alîkarîya ewlekarîya Ewrûpayê jî kiriye. Êrîşên dewleta Tirk yên li vê herêmê wê ewlekarî û asayîşa herêmê têxe xeterê. Em ev parlamenterên ku îmzeya wan li binê deklerasyonê ye bang li Yekîtîya Ewrûpayê û Yekîtîya Milletan dikin ku bi lezûbez van êrîşan rawestînin“.

Ana Gomes (Portugal, S&D)
Bodil Valero (Sweden, Greens/EFA)
Josef Weidenholzer (Austria, S&D)
Marie-Christine Vergiat (France, GUE/NGL)
Mark Demesmaeker (Flanders, ECR)
Martina Michels (Germany, GUE/NGL)
Josu Juaristi Abaunz (Basque Country, GUE/NGL)
Luke Ming Flanagan (Ireland, GUE/NGL)
Miguel Urban Crespo (Spain, GUE/NGL)
Patrick Le Hyaric (France, GUE/NGL)
Kateřina Konečná (Czech Republic, GUE/NGL)
Costas Mavrides (Cyprus, S&D)
Eva Joly (France, Greens/EFA)
Bart Staes (Belgium, Greens/EFA) 2
Marie-Pierre Vieu (France, GUE/NGL)
Gabi Zimmer (Germany, GUE/NGL)
Sabine Lösing (Germany, GUE/NGL)
Maria Arena (Belgium, S&D)
Javier Couso Permuy (Spain, GUE/NGL)
Takis Hadjigeorgiou (Cyprus, GUE/NGL)
Eva Kaili (Greece, S&D)
Barbara Lochbihler (Germany, Greens/EFA)
Bernd Lucke (Germany, ECR)
Julie Ward (United Kingdom, S&D)
Tania González Peñas (Spain, GUE/NGL)
José Bové (France, Greens/EFA)
Patricia Lalonde (France, ALDE)
Eugen Freund (Austria, S&D)
Martina Anderson (Ireland, GUE/NGL)
Matt Carthy (Ireland, GUE/NGL)
Lynn Boylan (Ireland, GUE/NGL)
Liadh Ní Riada (Ireland, GUE/NGL)
Demetris Papadakis (Cyprus, S&D)
Jude Kirton-Darling (United Kingdom, S&D)
Keith Taylor (United Kingdom, Greens/EFA)
Dimitrios Papadimoulis (Greece, GUE/NGL)
Max Andersson (Sweden, Greens/EFA)
Merja Kyllönen (Finland, GUE/NGL)
Soraya Post (Sweden, S&D)
Petras Auštrevičius (Lithuania, ALDE)
Lidia Senra Rodríguez (Galicia, GUE/NGL)
Estefanía Torres Martínez (Spain, GUE/NGL)
Karoline Graswander-Hainz (Austria, S&D)
Eleonora Forenza (Italy, GUE/NGL)
Jill Evans (Wales, Greens/EFA) 3
Nikolaos Chountis (Greece, GUE/NGL)
Barbara Spinelli (Italy, GUE/NGL)
Malin Björk (Sweden, GUE/NGL)
Dennis De Jong (Netherlands, GUE/NGL)
Anne-Marie Mineur (Netherlands, GUE/NGL)
Stelios Kouloglou (Greece, GUE/NGL)
Sofia Sakorafa (Greece, GUE/NGL)
Branislav Škripek (Slovakia, ECR)
Jordi Solé (Catalonia, Greens/EFA)
Hilde Vautmans (Belgium, ALDE)
Charles Tannock (United Kingdom, ECR)
Tanja Fajon (Slovenia, S&D)
Brando Benifei (Italy, S&D)
Marita Ulvskog (Sweden, S&D)
Olle Ludvigsson (Sweden, S&D)
Jytte Guteland (Sweden, S&D)
Jens Nilsson (Sweden, S&D)
Anna Hedh (Sweden, S&D)
Martin Schirdewan (Germany, GUE/NGL)
Michèle Rivasi (France, Greens/EFA)
Margrete Auken (Denmark, Greens/EFA)
Josep-Maria Terricabras (Catalonia, Greens/EFA)