Skip Navigation Links
Svenska » Nyheter : SSU har erkänt ett fritt Kurdistan
 
SSU har erkänt ett fritt Kurdistan
2011-08-09 13:57
MediaKurd > info@mediakurd.com
Den 2-5 augusti 2011 hade Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) kongress i ABF-huset i Stockholm. Kongressen är det högst beslutande organet i SSU och beslutar varannat år kring den politiska handlingsplanen som omfattar allt ifrån välfärd och skola till internationella frågor. Ombuden på kongressen är valda av sina respektive distrikt i landet och således är alla delar av Sverige respresenterade, från Norrland till Skåne. Till kongressen skickas motioner. I samband med motionsinskickningarna innan kongressen grundade SSU Stockholms län "Kurdistanprojektet" som gått ut på att skriva motioner gällande varje del av Kurdistan samt en motion gällande hela Kurdistan, dvs fem motioner sammanlagt. SSUs förbundsstyrelse ställde sig restriktiv i sina svar till motionerna med anledning av att den Kurdiska frågan fortfarande är känslig och att man inväntar hur det framtida läget kommer att bli i Iran, Turkiet och Syrien. Kurdistans gränsområde ville man inte ta ställning till då man anser att frågan är för komplex. Det var här vi alla ungdomar med kurdisk bakgrund reagerade och fick under kongressen mobilisera oss för att få igenom våra motioner. Vi gjorde detta genom att framföra vårat budskap till alla ombud då kongressombuden är beslutsfattare och kan "köra över" förbundsstyrelsen om man är i majoritet.

När motionerna sedan behandlades under kongressen (du hittar de här: http://www.ssu.se/files/dokument/kongress/2011/Motioner.pdf motion 91-95 - tänk på att förbundsstyrelsens svar inte är gällande längre) var vi sammanlagt fyra kurdiska SSUare som vädjade till ombuden att bifalla motionerna. Dessa är bland annat:
- Dilan Apak, SSU Stockholms län, som varit initiativtagare till Kurdistanprojektet och skrivit motionerna, dilan.apak@hotmail.com
- Salar Rashid, SSU Stockholm, som talade för sydvästra och norra Kurdistan, musto_87@hotmail.com
- Mohamed Hama Ali, SSU Bohuslän, som talade för södra Kurdistan, mohamedhamaali@gmail.com
- Lawen Redar, SSU Stockholm, som talade för östra Kurdistan, lawen.redar@gmail.com

Den 5 augusti 2011 röstade kongressen (alla ombud) igenom motionerna enhälligt. Alla ombud från hela Sverige stod bakom oss, så det är hela SSUs förtjänst att detta gick att genomföra. Detta innebär att Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund står bakom ett fritt Kurdistan som stat med eget självstyre. Detta kommer att finnas med i SSUs internationella program och SSU har skyldighet att bedriva frågan aktivt i internationella sammanhang, men framförallt gentemot Socialdemokratiska Partiet. Vi kommer alla kämpa hårt för att partiet aktivt ska arbeta för att Sverige som stat ska erkänna Kurdistan, precis som man nu i september kommer att genomföra en röstning i Sveriges riksdag om erkännandet av ett fritt Palestina. Vi unga kurder i SSU menar att Socialdemokraterna har riktat stor fokus på Palestina och Västsahara och att det nu är kurdernas tur!

Den som är initiativtagare till hela genomförandet är Dilan, men att vi alla fyra arbetar aktivt för att sprida denna information till våra kurdiska organisationer och media.

Lawen Redar
ledamot distriktsstyrelsen SSU Stockholm

(Lawen Redar, är 21 år gammal, studerar juridik och är aktiv i SSU. Fader är från södra Kurdistan och moder är från östra Kurdistan. Han självv är född i Sverige men självklart är den kurdiska frågan en viktig del av honom.
Detta har han kortfattat berätta den glädjande nyheten om att Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund har erkänt ett fritt Kurdistan och hur detta har genomförts. )