Skip Navigation Links
Svenska » Nyheter : Fördelning av vaccin mot nya influensan, vecka 45
 
Fördelning av vaccin mot nya influensan, vecka 45
2009-10-29 17:05
MediaKurd > info@mediakurd.com
Fördelning av vaccin mot nya influensan, vecka 45
Enligt senaste besked kommer Stockholm att få ca 142 500 doser, med leverans till vårdgivarna på tisdag den 3 november.
Förra veckan beslutade styrgruppen att inleda den allmänna vaccinationen vecka 45 med inriktning på skolhälsovård och BVC samt allmänheten med särskild inriktning på unga vuxna 19 – 30 år.
Fram till slutet av förra veckan hade ca 100 000 individer vaccinerats, av dessa tillhör ca 72 % riskgrupperna. I riksgruppen ingår 8 800 gravida. Sjukhusen hade inte kommit igång med sin vaccinering under förra veckan.
Vi får många och tydliga signaler från husläkarna att vaccinet inte räcker till för att de ska kunna vaccinera alla i riskgrupperna.
Föreslår att inriktningen vecka 45 ändras till:
• Fortsatt vaccinering på husläkarmottagningar av patienter i riskgrupper
• Vaccinering av riskpatienter på några privata specialistläkarmottaningar. De vars huvudsakliga inriktning är att ta hand om patienter där vi i stor utsträckning kan anta att det finns riskpatienter.
• Inledning av den allmänna vaccinering, med start av barn och ungdomar på skolar och BVC.
Fördelningsprincip föreslås bli:
• BVC, tilldelning alla BVC med minst 500 inskrivna 3 – 5 år. Mindre BVC är oftast kopplade till en husläkarmottagning. I de fallen ges husläkarmottagningen 500 doser för BVC, skillnaden mellan antalet doser för BVC och 500 läggs till husläkarens övriga leverans och hänsyn tas till detta i kommande fördelning.
VERKSTÄLLIGHETSBESLUT
2009-10-29
• Skolhälsovård. Tilldelning till alla kommuner som sökt samlat för sina skolor. Skolor som sökt på egen hand tilldelas under vecka 46 och vecka 47.
• Husläkarmottagningar enligt samma princip som vecka 44, dvs: Fördelning till husläkarmottagningarna föreslås enligt principen ske i storleksordning och hur mycket vaccin de fått tidigare - och förstås om de beställt. Räknar antalet listade och dividerar med antal levererade lådor och sorterar kvoten i storleksordning.
5 000 doser föreslås läggas i den reserv vi har. Just nu finns det 4 000 i reserven. Om den ökar går det att ge några som har helt slut. Därtill behövs den för att rätta till misstag vi gjort.
Beslutas
att fördela vaccin vecka 44 enligt ovan.
Ingegerd Hökeberg
Tf. smittskyddsläkare